maandag 8 november 2010

Leesdijkblog jeugdboekenweek genomineerd voor award

De Leesdijk-blog Recht op Boeken is genomineerd voor de Vlaamse Bib Web Award, categorie kinderen en jongeren. Deze award is een intiatief van de Bibliotheekschool van Gent en bekroont in verschillende categorieën verdienstelijke websites en - toepassingen binnen de Vlaamse Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiesector. Een aantal cursisten van het graduaat BDI-kunde selecteerde voor 10 categorieën telkens ca. 10 genomineerden. Een combinatie van publieksstemmen (50%) en een vakjury (50%) bepaalt in elke categorie het eindresultaat. Het startschot van de blog van de Leesdijk werd gegeven naar aanleiding van de Recht-op-Boekenactiviteit in het voorjaar van 2010. Kinderen en hun ouders herinneren wellicht nog welke inspanningen geleverd werden om de boeken te behouden, nadat minister Ribbe Debie had aangekondigd die af te schaffen: boeken waren toch maar overbodig.Niet alleen de jeugdverantwoordelijken binnen alle Leesdijkbibliotheken hebben goed werk geleverd, maar ook tal van leerkrachten, ouders, kinderen en nog vele anderen, waardoor we tot dit mooie resultaat kwamen. U kan er mee voor zorgen dat de blog de award wint! Breng uw stem uit op http://bibwa2010.blogspot.com of klik hier. De award behalen zou een mooie bekroning zijn voor het vele werk dat door alle betrokkenen werd geleverd.

1 opmerking: