donderdag 3 maart 2011

Bib zamelt mee oude beha's in


Tot en met 15 maart staat in de bib van Laarne en Kalken een inzamelbak voor oude beha's in het kader van de actie  Laarne schoon in-borst, een campagne rond borstkankerpreventie. Afhan­kelijk van het aantal  ingezamelde beha's zal hiermee een slinger gemaakt worden of een groot kunstwerk. Zo laten de inwoners van Laarne zien dat ze echt geven om het thema. De komende weken en maanden zijn er nog heel wat acties gepland rond borstkankerpreventie. Het volledig programma verschijnt in het infoblad van maart-april. Intussen kan U tijdens onze openingsuren uw overbodige beha's in de daarvoor voorziene kisten deponeren.
Er is nog te weinig geweten over de oorzaken van borst­kanker. De beste wapens tegen de borstkankersterfte zijn vroegopsporing en opti­male behandeling. De gemeente Laarne beseft de ernst van borstkanker en zal in de maand mei een grootschalige actie organiseren rond het nut van vroegtijdige opsporing van borstkanker. De Vlaamse overheid startte in 2001 met het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker en formuleerde een Vlaamse gezond-heidsdoelstelling over borstkan­ker. Hierbij kunnen vrouwen van 50 tot en met 69 jaar om de twee jaar gratis een screenings-mammografie laten nemen. Vlaanderen streeft er naar het sterftecijfer door borstkanker te doen dalen. Hiervoor is een participatie aan het bevolkings-onderzoek nodig van 75%. Momenteel haalt Laarne een participatiecijfer van 52,0%! Dit is meer dan het Vlaamse gemiddelde maar nog niet voldoende. Laarne “Schoon In-Borst” is een grootschalig project waarin de gemeente Laarne in samenwerking met Logo Gezond+ vzw, OCMW en tal van ver­schillende Laarnse en Kalkense verenigingen borstkankerpreventie in het daglicht zet. Noteer alvast in je agenda vrijdag 29 april 2011 voor de theatermonoloog ‘Wintertulpen’ met Marleen Merckx (‘Simonneke’ uit de tv serie thuis) en een interactieve tentoonstelling ‘Laat naar je borsten kijken’ in de maand mei.
Eén actie waar u nu al kan in meehepen is het inzamelen van oude beha’s. Een herkenbare inzamelbak met roze lint zal vanaf 15 januari 2011 tot en met 15 maart 2011 op een aantal locaties staan. Gemeentehuis, bib’s, sporthal,…) De opgehaalde beha’s worden in af­wachten van hun herbestemming in het gemeentehuis bewaard. Afhan­kelijk van het aantal zal hiermee een slinger gemaakt worden of een groot kunstwerk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten