vrijdag 20 januari 2012

Vanaf januari: dvd's ontlenen gratis en boetes (een beetje) duurder

Vanaf de start van dit jaar gelden er een aantal wijzigingen in ons huishoudelijk reglement die we kort even op een rijtje zetten.  Het lidgeld is al sinds enkele jaren afgeschaft en dat blijft ook zo in 2012. Wat verandert er wel?
  • Dvd's worden voortaan gratis uitgeleend. De uitleentermijn blijft behouden: 3 weken voor dvd's uit onze eigen collectie, 1 week voor de wisselcollectie Cinébib-dvd's (staan apart opgesteld in speciale zuil) met een max. aantal van 3 doosjes per lener.
  • Voor alle te laat binnengebrachte materialen wordt vanaf nu hetzelfde boetebedrag aangerekend, nl. 0,30 euro per object/ per week. Dat betekent een verhoging van 0,10 € voor boeken en tijdschriften, anderzijds een verlaging voor de dvd's waarvoor 1 € boete werd gerekend.
  • Voor een aanvraag van een werk uit een andere bibliotheek (IBL-aanvraag) zal voortaan 1 €  (ipv. 0,50 €) gevraagd worden. Dat is volgens ons nog altijd een zeer beperkte prijs voor het verwerken en verzenden van deze extra dienstverlening.
  • Portkosten (0,50 €) worden niet meer aangerekend, noch bij mail, noch bij briefwisseling, tenzij het om een vierde maning gaat. In dat geval wordt voor het aangetekend schrijven 3 euro gevraagd.
Deze wijzigingen werden goedgekeurd door het beheersorgaan van de bibliotheek en de gemeenteraad. We hopen in de nabije toekomst meer en meer onze post (reservaties, boetebrieven,...) op elektronische manier te verwerken. Daarom is het  nuttig uw emailadres door te spelen. Uiteraard blijft uw privacy gewaarborgd.
    Bibliotheekreglement

    Geen opmerkingen:

    Een reactie posten