maandag 17 februari 2014

Mini-tentoonstelling over WOI in de bib

Ook in onze bibliotheek krijgt WOI het hele jaar extra aandacht. Er staat niet alleen een standje met een uitgebreide collectie materialen voor jong en oud met verhalen, historische werken, poëzie, films,..., dankzij de medewerking van Vereniging voor lokale geschiedenis van Laarne en Kalken Castellum kunnen we een unieke mini-tentoonstelling tonen in de bibliotheek. Deze bevat prachtige stukken uit enkele privé-collecties en toont het verhaal van Laarnenaar Kamiel Jan Valcke (10/01/1887-06/06/1950). Hij was frontsoldaat vanaf de inval op 4 augustus 1914 tot en met de Wapenstilstand op 11 november 1918. Uit de privé-collectie van Emiel Valcke mochten we heel wat unieke stukken gebruiken: het militair zakboekje, een bril, een gebedenboekje, een vuurkaart, een verlofbrief en een hele reeks decoraties: frontstrepen, oorlogskruis,... Het verhaal van Kamiel Valcke zal gepubliceerd worden in het decembernummer van Castellum.

Daarnaast ook enkele gebruiksvoorwerpen zoals een melkfles uit de Britse loopgraven, noodgeld én een schitterende restant van een Duitse Stahlhelm, gevonden bij grondwerken in Overmere. De Duitsers waren immers de eersten (in 1916) om hun soldaten uit te rusten met stalen hoofdbescherming. Met dank aan Antoon Afschrift voor het samenstellen van deze mooie tentoonstelling.
Castellum organiseert op vrijdag 21/02 een voordracht : "Vlaanderen niemandsland 1914 - Oorlogsgebeurtenissen in het Land van Dendermonde" door Patrick Goossens en Lieve Meiresonne in de raadszaal van het gemeentehuis van Laarne. Toegangsprijs: € 5 voor niet-leden, gratis voor leden. Meer info op de site van Castellum.Zowat alle geschiedkundige activiteiten in deze periode staan in het teken van de herinnering van honderd jaar begin Wereldoorlog I. De Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne publiceerde het voorbije decennium in haar tijdschrift Castellum een aantal bijdragen rond De Groote Oorlog. Een deel daarvan is gebaseerd op belevenissen die relatief kort na WOI opgetekend werden. Een ander deel is gebaseerd op recent archiefonderzoek.
In de laatste twee nummers van het tijdschrift Castellum werden twee verslagen van de oorlogsgebeurtenissen in Kalken en Laarne opgenomen. Het ging om oorlogsverhalen van Casimir Vermeiren/Frederic Van Steen en van Joseph Plaetinck die onlangs ontdekt werden in een verzameling van het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Die verhalen werden kort na de oorlog geschreven in opdracht van de Nationale Commissie voor de Oorlogsarchieven. Het oorlogsdagboek van Leopold De Landstheer werd ter gelegenheid van Openmonumentendag 2011 in 'Vruchten van het Platteland' nr. 25 opgenomen. Een ander interessant verhaal is dat van Gerard De Schryver. De originelen van die laatste twee verhalen worden respectievelijk in de families De Landtsheer en De Schryver bewaard.
Als resultaat van recent speurwerk werd in oudere Castellumnummers aandacht besteed aan de Kalkense en de Laarnse opgeëisten, aan enkele frontsoldaten die de oorlog al dan niet overleefd hadden, enkele fragmentarische gegevens over allerlei hulpacties voor de lokale bevolking, de organisatie van de Duitse bezettingsmacht in het 'Etappengebiet' van het Vierde Duitse Leger waartoe Kalken en Laarne behoorden en aan Roeselaarse vluchtelingen die onderdak vonden in Kalken. Er is echter nog heel wat opzoekingswerk te verrichten om een goed beeld te krijgen over het dagelijkse leven tijdens die oorlog in Kalken en Laarne. De eerstvolgende weken wordt aandacht besteed aan zowel de militaire gebeurtenissen in de omgeving van het werkgebied als aan het dagelijkse leven te Kalken en Laarne.
Patrick Goossens en Lieve Meiresonne brengen op vrijdagavond 21 februari het resultaat van hun opzoekingswerk in wat het Archief van Moskou genoemd wordt. Ze bekijken inderdaad ook de militaire gebeurtenissen in het Land van Dendermonde.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten