dinsdag 2 maart 2010

Minister buigt niet: alle boeken moeten weg!


Er is een nieuwe persmededeling van de Minister van Overbodige Zaken!! Het aanhoudende protest dat wij en vele andere bibliotheken krijgen op zijn beslissing om alle boeken af te schaffen (kijk maar naar de brieven van Britte en Simon, maakt het hem niet makkelijk. Wij blijven vechten voor het behoud van alle boeken in de bib en in de school!! Maar ook de Minister wordt nog strenger... Lees maar:

Onze zwaar beproefde minister is na weken van tegenkanting en steeds meer onheilsberichten bezweken en aan zijn bed gekluisterd. Niet alleen kaal en bevend over het hele lichaam, met trillende mond en oogleden, maar nu is hij ook zijn stem verloren. Hij is wel opgehouden met stotteren, maar kan alleen nog blaasjes maken wanneer hij iets wil mededelen. Hoe is dat kunnen gebeuren? Eerst en vooral heeft Zijne Bevende en Blaasjesmakende Excellentie met eigen ogen een film aanschouwd met de titel ‘Geen Boeken Meer’. Het gevolg is dat hij elke nacht wordt gekweld door vreselijke nachtmerries: de kikkerprins springt op en neer op zijn buik, draken persen hem tussen reusachtige boeken, 7 dwergen slepen voortdurend kruiwagens vol met sprookjesboeken naar zijn woonst en nog meer van die onfrisse zaken. Bovendien zijn vele van zijn medewerkers en spionnen overgelopen naar het kamp van de tegenstanders en roepen zij om de 10 minuten de slogan ‘Recht op boeken’, dag en nacht. Uitgeput en zwaar geplaagd door zoveel tegenslag kijkt hij van ’s ochtends tot ’s avonds voortdurend naar een weblog. Maar daar wordt hij nog slechter van, want daar ziet hij dagelijks hoe meer dan tienduizend kinderen tegen hem protesteren en actie voeren voor het ‘recht op boeken’. Er zijn spandoeken, slogans, brieven, smeekbedes, ludieke acties, vindingrijke en creatieve en zeer overtuigende smeekbedes om toch maar het boek te laten bestaan. Hoewel Zijne Excellentie zelf totaal verlamd is door zoveel tegenstand, begint een kleine kern van zijn trouwe medewerkers voorbereidingen te treffen om over te gaan tot het vernietigen van alle boeken en het straffen van de ongehoorzamen!!! Men weze gewaarschuwd!!!
> >Posted by Picasa

Geen opmerkingen:

Een reactie posten