donderdag 11 augustus 2011

Mythen, sage, legendes en volksverhalen hebben eigen etiket


We hebben een nieuw etiket toegevoegd in onze jeugdafdeling om het terugvinden van mythen, sagen, legendes en volksverhalen nog makkelijker te maken. Voortaan hebben alle verhalen die behoren tot bovenstaande categorie een eigen etiket. Dat maakt ze heel makkelijk te vinden in de rekken. Ze staan immers opgesteld tussen alle andere verhalen (in elke leeftijdscategorie) en hebben dus geen aparte plaats. In de volwassenafdeling gebruiken we dit etiket al langer en staan deze werken opgesteld in de leeshoek en nu dus ook in de jeugdafdeling. Maar wat zijn dat ook alweer mythen, sagen, legendes en volksverhalen?

Mythen: Mythen zijn verhalen die stammen uit de Oudheid. Zij werden met veel eerbied eeuwenlang op bijzondere dagen verteld en bleven tot op vandaag bewaard.Zij vertellen het verhaal van oude culturen, goden en hun avonturen met de mensen. Een van de belangrijkste zijn de scheppingsverhalen: het verhaal hoe de wereld tot stand is gekomen. Ook natuurverschijnselen worden mythologisch verklaard.Ze vormen de basis voor de wereldreligies.
  1. Sagen: Sagen zijn straffe verhalen die lange tijd mondeling zijn overgeleverd.Ze vertellen over een belangrijke persoon of gebeurtenissen en worden opgeluisterd met fantasievolle elementen.Ze hebben vaak een historische kern van waarheid en een precieze situering in tijd en ruimte.
  2. Legendes: Eenvoudige volksverhalen met een historische kern en een godsdienstige strekking. Legendes gaan over een heilige, een mirakel, een relikwie … Ze zijn lange tijd mondeling overgeleverd en later opgetekend.
  3. Volksverhalen:Dit is een verzamelnaam voor verhalen die stammen uit een ver verleden. Ze werden lange tijd mondeling verteld en later opgetekend.Geen opmerkingen:

Een reactie posten