maandag 16 juni 2014

Bilbiotheek zoekt nieuwe medewerker


De gemeente Laarne schrijf een vacature uit voor een halftijdse bibliotheekassistent(e). Alle nodige gegevens staan in onderstaande tekst. Misschien mogen we jou weldra verwelkomen in ons team?
 
 
1 HALFTIJDSE BIBLIOTHEEKASSISTENT(E) – CONTRACTUEEL – BEPAALDE DUUR – SALARISSCHAAL C1-C3
Uw functie : U staat mee in voor een efficiënte en doeltreffende dienstverlening en communicatie naar het bibliotheekpubliek.
U zorgt voor een vlotte uitlening van bibliotheekmaterialen (boeken, cd’s, dvd’s, tijdschriften, …), voor een correcte inname van de teruggebrachte materialen, voor de inhoudelijke en materiële verwerking van de bibliotheekmaterialen en voor het begeleiden en verstrekken van informatie aan de bibliotheekgebruikers.
Op deze wijze draagt u bij tot een vrije en drempelloze toegang tot kennis en cultuur, stimuleert u de cultuur- en kennisparticipatie binnen de gemeente, ondersteunt u het levenslang leren en helpt u het gemeenschapsleven te versterken

Uw profiel : U hebt een getuigschrift van hoger secundair onderwijs en bent houder van het certificaat Initiatie in de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde, uitgereikt door een bibliotheekschool.

Aanbod : Arbeidsovereenkomst voor zes maanden - boeiende functie - opleidings- en ontwikkelingskansen - gunstige vakantieregeling - maaltijdcheques, fietsvergoeding. Relevante beroepservaring uit privé of zelfstandige activiteit kan in aanmerking genomen worden voor maximum zes jaar

Interesse ? Download hier de infobundel. Voor bijkomende info kan u terecht bij de personeelsdienst@laarne.be of op het nummer 09/365 46 32.

Solliciteren kan
- schriftelijk, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne,
- via afgifte van uw dossier bij de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs,
- of per mail aan personeelsdienst@laarne.be

Sollicitaties worden verwacht tegen uiterlijk 24 juni 2014 (datum poststempel, ontvangstbewijs of e-mail telt).

Selectieproeven

De proeven bestaan uit een schriftelijk gedeelte dat doorgaat op dinsdag 1 juli, en een mondeling gedeelte op dinsdag 8 juli 2014, in de late namiddag/avond.
De kandidaten ontvangen voor het einde van de maand juni per e-mail een uitnodiging met vermelding van plaats en aanvangsuur van de proeven.

 
Als er minder dan 5 kandidaturen zijn bij het afsluiten van de kandidatuurstelling kan de aanstellende overheid opteren om een nieuwe oproep te doen om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen.
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten