dinsdag 1 maart 2016

Bibliotheek Laarne zoekt nieuwe medewerker

Afbeeldingsresultaat voor collega gezochtHet gemeentebestuur van Laarne is op zoek naar (m/v):

EEN BIBLIOTHEEKASSISTENT(E)
Voltijds - contractueel - salarisschaal C1-C3
Met aanleg wervingsreserve

Functie :
U staat mee in voor een efficiënte en doeltreffende dienstverlening naar het publiek dat gebruik maakt van de bibliotheek en de communicatie naar de potentiële gebruiker. U zorgt voor een vlotte uitlening van bibliotheekmaterialen (boeken, cd’s, dvd’s, tijdschriften, …), voor een correcte inname van de teruggebrachte materialen, voor de inhoudelijke en materiële verwerking van de bibliotheekmaterialen en voor het begeleiden en verstrekken van informatie aan de bibliotheekgebruikers.
Op deze wijze draagt u bij tot een vrije en drempelloze toegang tot kennis en cultuur, stimuleert u de cultuur- en kennisparticipatie binnen de gemeente, ondersteunt u het levenslange leren en helpt u het gemeenschapsleven te versterken
Profiel :
U hebt een getuigschrift van hoger secundair onderwijs en een certificaat Initiatie in de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde, uitgereikt door een bibliotheekschool
Aanbod :
Voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur - boeiende functie - opleidings- en ontwikkelingskansen - gunstige vakantieregeling -  salarisschaal C1-C3 met maaltijdcheques en fietsvergoeding. Relevante beroepservaring uit privé of zelfstandige activiteit kan in aanmerking genomen worden voor maximum zes jaar
Selectieproeven:
De proeven bestaan uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte, en zullen respectievelijk worden afgenomen op vrijdag 25 maart en dinsdag 12 april 2016
Meer info:
Infobrochure met inschrijvingsformulier ter beschikking op de dienst Personeel & Organisatie ; mail hiervoor naar vacatures@laarne.be of bel 09/365 46 32
Solliciteren 
Tot uiterlijk 11 maart 2016 (datum poststempel, mailbericht of ontvangstbewijs telt).
Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier uit de infobrochure en bezorg het, samen met de nodige stukken, aan het college van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne per aangetekend schrijven, per e-mail aan vacatures@laarne.be met vraag om ontvangstbevestiging, of door overhandiging aan de dienst Personeel & Organisatie tegen ontvangstbewijs
Bij < 5 kandidaturen mogelijk  nieuwe oproep om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten